Privacyverklaring

/Privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor jouw veiligheid en privacy!

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wetgeving rondom persoonsgegevens in: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met de AVG, ofwel General Data Protection Regulation (GDPR) wordt de wetgeving in alle landen binnen de EU gelijkgetrokken.

Ook de Stichting Hogeland in Beeld voldoet aan deze regels. Community Films is een initiatief van Stichting Hogeland in Beeld. Lees hieronder wat wij wel of juist niet doen.

1) Wij maken standaard GEEN gebruik van cookies. Er worden tijdens een bezoek aan deze website dus geen gegevens verzameld over interesse of surfgedrag van bezoekers.

2) Wij verzamelen GEEN persoonsgegevens.

3) Opgegeven namen en emailadressen voor nieuwsbrieven dienen UITSLUITEND ter verzending van nieuwsbrieven. Wij zullen deze gegevens NOOIT ter beschikking stellen aan derden.  We gebruiken je contactgegevens uitsluitend bij ‘gerechtvaardigd belang’ en denken we hierbij altijd aan jouw privacy. Dit geldt bijvoorbeeld voor eventuele reacties op de website, contact met ons via email of een formulier, inschrijven voor een nieuwsbrief of persoonlijk contact via social media. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid indien onverhoopt de betreffende gegevens door derden op illegale wijze wordt verkregen.

4) We treffen gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens (opgegeven namen en emailadressen ivm nieuwsbrieven en andere vormen van contact met ons).

5) Mocht je vragen hebben over je gegevens en de bescherming van je privacy kun je eventueel contact opnemen.

By |2018-05-18T13:19:35+01:00May 18th, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments